Διαβάστε για τα εντυπωσιακά άρθρα της Hotelier Academy που αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα των ξενοδοχείων!

Τα Hotel Story Articles είναι τα νέου τύπου άρθρα της Hotelier Academy, που στόχο έχουν να αναδείξουν το Unique Selling Proposition (USP) του κάθε ξενοδοχείου και να ενισχύσουν την τοποθέτησή του στην παγκόσµια Τουριστική αγορά, τόσο σε επίπεδο B2B όσο και σε B2C.

Τα Hotel Stories αποτελούν ταυτόχρονα ένα δυναµικό υλικό ενίσχυσης των άµεσων πωλήσεων του ξενοδοχείου, αφού ενισχύουν σηµαντικά την αξιοπιστία του, είναι SEO optimized για να εµφανίζονται στις µηχανές αναζήτησης (όπως η Google), ενώ αποτελούν ένα ενδιαφέρον υλικό για τα social media του καταλύµατος.

Οι Hotel Experts της Hotelier Academy µελετούν προσεκτικά το κάθε ξενοδοχείο, εντοπίζοντας τα δυνατότερά του σηµεία. Στη συνέχεια, µέσα από απόλυτα στοχευµένες και εξειδικευµένες ερωτήσεις, αναδεικνύουν τη µοναδικότητα του κάθε καταλύµατος.

Ωφέλη των Ξενοδοχείων:

  1. Πιθανές άµεσες κρατήσεις από τους ίδιους τους ξενοδόχους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα ποιοτικό target group, το οποίο ταξιδεύει συνήθως σε περιόδους low season και επιλέγει ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας.
  2. Νέα συµβόλαια µε ταξιδιωτικούς πράκτορες που αναζητούν νέα ξενοδοχειακά προϊόντα, τα οποία διακρίνονται για την ποιότητα και τη µοναδικότητά τους.
  3. Επιπλέον δηµοσιότητα από τα µέσα ενηµέρωσης του κλάδου, που αναζητούν πρωτότυπο και καινοτόµο περιεχόµενο για να µοιραστούν µε το κοινό τους.
  4. Ενίσχυση του SEO του ξενοδοχείου σας, λόγω της παρουσίας του ξενοδοχείου σας στην υψηλού κύρους πλατφόρµα περιεχοµένου hotelieracademy.gr, που θεωρείται ποιοτική πηγή παραποµπής. ‣
  5. Διασφάλιση καινοτοµίας του καταλύµατός σας, αφού η Hotelier Academy µπορεί σε ελάχιστο χρόνο να επικοινωνήσει σε ολόκληρη την Ξενοδοχειακή Αγορά µια καινούρια σας ενέργεια, και να ενηµερώσει τον ανταγωνισµό σας για κάτι που εσείς κάνατε πρώτοι.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ➔