Ένα Ξενοδοχείο στο Ηράκλειο Κρήτης, κατάφερε να δημιουργήσει ένα πρότυπο ξενοδοχείο πόλης, συνδυάζοντας οικολογία, Design και παράδοση!

Δείτε και μάθετε, πώς ένα ξενοδοχείο πόλης δίνοντας έμφαση στο Sustainability και στην παράδοση του τόπου, γίνεται ένα Eco-city Ξενοδοχείο:

✓Συνδυάζει συστήματα διαχείρισης υδάτων, ηλιακή ενέργεια και σύγχρονη τεχνολογία.
✓ Το Design του συνάδει με την οικολογική ταυτότητά του, αλλά και με την παράδοση.
✓ Ο κοινωνικός χαρακτήρας του αναδεικνύει τον παλμό της πόλης!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Μην ξεχάσετε να: