Ένα Ξενοδοχείο στο Ηράκλειο Κρήτης, κατάφερε να δημιουργήσει ένα πρότυπο ξενοδοχείο πόλης, συνδυάζοντας οικολογία, Design και παράδοση!

1 min read

Δείτε και μάθετε, πώς ένα ξενοδοχείο πόλης δίνοντας έμφαση στο Sustainability και στην παράδοση του τόπου, γίνεται ένα Eco-city Ξενοδοχείο:

✓Συνδυάζει συστήματα διαχείρισης υδάτων, ηλιακή ενέργεια και σύγχρονη τεχνολογία.
✓ Το Design του συνάδει με την οικολογική ταυτότητά του, αλλά και με την παράδοση.
✓ Ο κοινωνικός χαρακτήρας του αναδεικνύει τον παλμό της πόλης!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Μην ξεχάσετε να: