Η Hotelier Academy συνεργάζεται με κορυφαίους επαγγελματίες της Ξενοδοχειακής Αγοράς και οργανώνει δωρεάν Ξενοδοχειακά Webinars για τον μήνα Απρίλιο, με στόχο την τόνωση της Ξενοδοχειακής Αγοράς.

1 min read

Τα Δωρεάν Ξενοδοχειακά Webinars είναι μια πρωτοβουλία της Hotelier Academy για την ενίσχυση της Ξενοδοχειακής Αγοράς. Τίποτα όμως δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την ένθερμη συμμετοχή όλων των ομιλητών, που διαθέτουν τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία τους, αλλά και τη στήριξη των Χορηγών, που με τη συνεισφορά τους δίνουν τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο κοινό να παρακολουθήσει τα δωρεάν σεμινάρια.

SPONSORS:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

COMMUNICATION PARTNERS: