Δείτε τι κάνει την ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου επιτυχημένη και με ποιο τρόπο μπορείτε να μειώσετε τα έξοδα αλλά και να εξασφαλίσετε την άμεση απόσβεση της επένδυσής σας

6 mins read

Η ανακαίνιση ενός υφιστάμενου ξενοδοχείου, αποτελεί σίγουρα μια δύσκολη και πολυεπίπεδη διαδικασία, που απαιτεί σημαντική επένδυση αλλά και πολύτιμο χρόνο από την πλευρά του ξενοδόχου. Ταυτόχρονα όμως, είναι και μια δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία, καθώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το κατάλυμα, που όχι μόνο θα ανανεώσει την επιχειρηματική του υπόσταση και καθημερινότητα, αλλά θα δώσει και περισσότερες προοπτικές κέρδους.

Ένα σύνηθες, όμως, φαινόμενο στη διαδικασία μιας ανακαίνισης, είναι η απουσία ενός ολοκληρωμένου πλάνου, το οποίο θα δώσει μια λογική σειρά στις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν — κάτι το οποίο θα εξοικονομήσει χρόνο αλλά και χρήματα. Ποια είναι όμως τα βασικά βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ένας ξενοδόχος για την καλύτερη ανακαίνιση του ξενοδοχείου του;

Στο παρόν άρθρο, αναλύονται τα τέσσερα βασικότερα στάδια της ξενοδοχειακής ανακαίνισης που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συνολικής διαδικασίας, αλλά και κάποια βασικά smart tips που εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της ανακαίνισης.

*Sponsored

Πριν τα βασικά βήματα, προηγείται η επιλογή του Αρχιτέκτονα και της Κατασκευαστικής Εταιρείας!

Η εταιρεία Morphó αποτελεί μια από τις δυναμικότερα ανερχόμενες one-stop εταιρείες στην ανακαίνιση ξενοδοχείου. Οι εταιρείες αυτού του τύπου, παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν μεγάλη γκάμα των αναγκών, από τις εκδόσεις αδειών μέχρι και το interior design και την ενέργεια. Πιο κάτω, οι ειδικοί της εταιρείας Morphó μάς εξηγούν τους τρεις λόγους για τους οποίους μια one-stop κατασκευαστική εταιρεία αποτελεί την ιδανικότερη λύση για την περίπττωση της ανακαίνισης:

  1. Ο ξενοδόχος γλιτώνει κόπο και χρόνο, καθώς έχει ένα σημείο αναφοράς με το οποίο κάνει όλες τις συμφωνίες και δεν χρειάζεται πολυεπίπεδες συνεννοήσεις που απαιτούν αυξημένη επίβλεψη.
  2. Οι χρόνοι παράδοσης και ολοκλήρωσης έργου είναι πιο αξιόπιστοι, καθώς οι one-stop εταιρείες έχουν σταθερές συνεργασίες με τα σχετικά συνεργεία, παρέχοντας ακριβή εκτίμηση χρόνου.
  3. Γίνεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους και σωστότερος προϋπολογισμός, αφού το budget διαχειρίζεται κεντρικά. Επίσης, οι εταιρείες αυτού του τύπου διαθέτουν συνήθως ειδικές συμφωνίες, τόσο με συνεργεία όσο και με προμηθευτές.

Σημαντικό!

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι one-stop εταιρείες διαθέτουν όλες τις απαραίτητες ειδικότητες που αφορούν την ανάπτυξη ενός έργου και να μην αναθέτετε εργασίες σε επαγγελματίες που δεν έχουν υψηλή εξειδίκευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ειδικότητες κατά την ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου, επικοινωνήστε απευθείας με τους συμβούλους της Morphó στο info@morpho.gr.


Βήμα 1. Η προμελέτη: Αξιολογήστε την παρούσα κατάσταση, όχι μόνο σε επίπεδο Design, αλλά και σε επίπεδο Operation και Guest Satisfaction

Ανακαινιση Ξενοδοχειου

Τις περισσότερες φορές, η βασική προσέγγιση της ανακαίνισης ενός ξενοδοχείου έχει αισθητικά κίνητρα, με αποτέλεσμα να παραλείπονται σημαντικοί παράγοντες που θα συντελούσαν στην αποτελεσματική αναδιαμόρφωση ολόκληρης της ξενοδοχειακής εμπειρίας που προσφέρει το κατάλυμα. Πριν την ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου, είναι σημαντικό να γίνει μια ενδελεχής αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας του ταξιδιώτη, έτσι ώστε να καθοριστούν τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά. Πέρα από το κομμάτι της αισθητικής, πρέπει να καθορίσουμε το κατά πόσο ο υφιστάμενος σχεδιασμός βοηθάει στην ικανοποίηση των φιλοξενουμένων και αφού καταγράψουμε τα αρνητικά αλλά και τα θετικά σημεία, να δώσουμε σαφείς κατευθύνσεις στον Αρχιτέκτονα και τον Interior Designer, προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Smart Tip:
Κατά την αρχική μελέτη, είναι σημαντικό να μελετηθεί εις βάθος και το operation κομμάτι, καθώς οι ροές του προσωπικού επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση και τη λειτουργικότητα των χώρων. Άλλωστε, ο σκοπός μια ανακαίνισης, εκτός από την αισθητική ανανέωση, είναι να αυξήσει και την ευκολία εξυπηρέτησης.

Βήμα 2. Το concept: Προσδιορίστε το νέο Concept, τα facilities αλλά και τις γραμμές αύξησης κερδοφορίας

Η ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει το κατάλυμα συγκεκριμένη κατεύθυνση και να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Ο καθορισμός, όμως, του concept, επηρεάζει όχι μόνο το Design Identity ενός ξενοδοχείου, αλλά πολλές φορές ακόμα και τα facilities που θα έχει το κατάλυμα — στοιχεία σημαντικά, που θα πρέπει να τα γνωρίζει το αρχιτεκτονικό μας γραφείο για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο που αποφασίζει να δώσει μια γαστρονομική ταυτότητα εμπνευσμένη από το τοπικό κρασί, θα χρειαστεί να έχει και διακοσμητικά στοιχεία που παραπέμπουν στο concept αλλά και ειδικά facilities γύρω από το κρασί, όπως για παράδειγμα ειδικές κάβες μέσα στα δωμάτια που θα ενίσχυαν και την κερδοφορία του ξενοδοχείου.

Smart Tip: 
Η παράδοση ενός ολοκληρωμένου Concept & Operation Manual από εξειδικευμένους Hospitality Experience Experts στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο, βοηθάει στον πιο ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αφού παρουσιάζει αναλυτικά τόσο τη φιλοσοφία του καταλύματος, όσο και την ενσωμάτωση του προσωπικού μέσα σε αυτή. Το αρχιτεκτονικό γραφείο συνεργάζεται στενά με ανάλογους συμβούλους και έχοντας ένα επαρκές brief μπορεί να δημιουργήσει ένα πραγματικά ανταγωνιστικό προϊόν.

Βήμα 3. Ο προγραμματισμός: Θέστε ένα αξιόπιστο πλάνο εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το budget, τις παραδόσεις υλικών αλλά και την κατασκευαστική διαδικασία

Ο καθορισμός του budget αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια που καθορίζουν την επιτυχία μιας ανακαίνισης ξενοδοχείου, καθώς επηρεάζει όλη τη διαδικασία εκτέλεσης. Όταν το αρχιτεκτονικό γραφείο είναι εξ αρχής ενήμερο για το συνολικό budget ανακαίνισης, μπορεί να κάνει καλύτερη διαχείριση, και να διαθέσει τα χρήματα στο κομμάτια που ενισχύουν περισσότερο τόσο το concept του ξενοδοχείου, όσο και τα facilities που αναμένεται να φέρουν επιπρόσθετη κερδοφορία. Για παράδειγμα, σε ένα ξενοδοχείο με άξονα την Ευεξία, θα δινόταν ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού Spa που θα καθόριζε την εμπειρία των ταξιδιωτών, αλλά και στο πώς θα οδηγούνταν ο ταξιδιώτης σε αυτό, μέσω έξυπνων σημάνσεων στους διάφορους χώρους του καταλύματος.

Smart Tip:
Θέτοντας εξ αρχής το budget ανακαίνισης, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερες διαπραγματεύσεις με προμηθευτές υλικών και επίπλων, αφού γνωρίζουμε το “ταβάνι” της επένδυσής μας. Επίσης, καθώς τα περισσότερα υλικά και προϊόντα είναι κατά παραγγελία, με το σωστό προϋπολογισμό μπορούμε να έχουμε συνεπείς παραδόσεις παραγγελιών, που επηρεάζουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Βήμα 4. Η επικοινωνία: Αξιοποιήστε πωλησιακά και επικοινωνιακά το διάστημα κατασκευής, για τη γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσής σας

Καθώς το budget ανακαίνισης ενός ξενοδοχείου δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, είναι απαραίτητη μια άμεση επικοινωνιακή στρατηγική, που θα βοηθήσει στη γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσης. Η διαδικασία της ανακαίνισης είναι σημαντικό να “καλυφθεί” επικοινωνιακά ως ένα μοναδικό event ανανέωσης του καταλύματος και να δημιουργήσει προσδοκίες στα νέα στοχευόμενα κοινά και να χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις νέες κρατήσεις. Επίσης, αποτελεί μοναδική ευκαιρία ανανέωσης της επικοινωνίας με τους παλιότερους πελάτες του καταλύματος, καθώς μέσα από μια έξυπνη καμπάνια μπορούν να δημιουργηθούν νέοι Repeaters που θα δεθούν περισσότερο με το ξενοδοχείο.

Smart Tip:
Ζητήστε από το αρχιτεκτονικό σας γραφείο υψηλής ποιότητας φωτορεαλιστικά και, αφού είστε σίγουροι για τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης, ξεκινήστε μια πωλησιακή στρατηγική τόσο σε  B2B όσο και σε B2C επίπεδο. Δημιουργήστε εντυπωσιακές παρουσιάσεις και επικοινωνήστε με όλους τους Travel Agents που συνεργάζεστε, ενημερώνοντάς τους για τα νέα σχέδια του καταλύματος, ενώ ταυτόχρονα “προωθήστε” το νέο σας προϊόν μέσα από τα OTAs που χρησιμοποιείτε. Τέλος, μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά renders στο κεντρικό σας website αλλά και στα social media, ενημερώνοντας για τις επερχόμενες αλλαγές, αυξάνοντας τις προσδοκίες των στοχευόμενων κοινών και κατ’ επέκταση τις κρατήσεις σας.

   *Sponsored

Τα φωτορεαλιστικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι από τουριστικού χαρακτήρα έργα της εταιρείας Morphó σε Ελληνικούς προορισμούς. Δείτε παρακάτω μια συλλογή από φωτορεαλιστικά των δωματίων του Parian Boutique Hotel στη Πάρο: